Koło miłośników astronomii im. Heweliusza


Idź do treści

Udział w spotkaniu w dniu 4 marca br w Domu Kultury LSM w Lublinie

  Kolejnym, zrealizowanym przedsięwzięciem był udział w spotkaniu w dniu 4 marca br w Domu Kultury LSM w Lublinie. Po powitaniu uczestników przez dyrektora DK Pana Andrzeja Zdunka, głos zabrał Pan Edward Ciosmak związany z Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej oraz rodziną Państwa Hevelków. Przedstawił życiorys Jana Heweliusza oraz jego wkład do światowej nauki. Następnie głos zabrała Pani Maria Hevelke - Matysiak, która przekazała informacje historyczne o pochodzeniu rodziny, zaprezentowała Drzewo Genealogiczne Rodziny Hevelke. Zaprezentowała pamiątki po astronomie, w tym sygnet rodowy, oraz omówiła w jaki sposób rodzina Hevelke znalazła się w Urzędowie. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosiła uczestników spotkania do obejrzenia wystawy " Jan Heweliusz - życie i dzieło". Pan profesor Longin Gładyszewski z UMCS podkreślił wkład Jana Heweliusza do światowej nauki. Spotkanie było również okazją do prezentacji dorobku Koła Miłośników Astronomii. Obok wystawy o Janie Heweliuszu koło zaprezentowało pokaz multimedialny o swojej działalności, teleskop obserwacyjny, oraz zbiory związane z kosmosem i astronomią.

Spotkanie członków Oddziału PTMA w Puławach
i Koła Miłośników Astronomii w Urzędowie

  W dniu 25 lutego w GOK-u odbyło się spotkanie członków Oddziału PTMA w Puławach i Koła Miłośników Astronomii w Urzędowie. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Urzędów Pan Jan Woźniak. Pan wójt zaproponował, by w związku z Rokiem Heweliuszowskim podczas Dni Urzędowa zorganizować dzień poświęcony Janowi Heweliuszowi. Prezes Oddziału J. Ławicki i J. Baran zaproponowali, by do udziału w tym dniu zaprosić Prezesa PTMA dr Henryka Brancewicza.

  J. Baran poinformował, że w br. w Urzędowie odbędzie się międzynarodowe seminarium obserwatorów bolidów.


Rok 2011 - Rokiem Jana Heweliusza  W roku bieżącym obchodzona jest 400-setna rocznica urodzin Jana Heweliusza. Sejm RP ogłosił rok 2011 Rokiem Heweliusza. Oto treść uchwały sejmowej:

  "Jan Heweliusz - astronom, ławnik i miejski rajca, piwowar i drukarz, malarz, podróżnik, "Gdańszczanin Tysiąclecia", "polski Leonardo da Vinci". Twórca prototypu zegara wahadłowego i wybitny badacz ciał niebieskich. Uważany za twórcę nowoczesnej selenografii. Na dachach swych trzech domów zbudował obserwatorium astronomiczne, które wyposażył we własnoręcznie skonstruowane znakomitej jakości teleskopy i przyrządy pomiarowe, czyniąc je ówcześnie najlepiej wyposażonym tego typu obiektem na świecie. Heweliusz był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki XVII wieku. Jako pierwszy z obywateli Rzeczypospolitej został przyjęty w poczet członków słynnego Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie. Gdańskie Obserwatorium odwiedzali monarchowie: Jan Kazimierz, Maria Ludwika i Jan III Sobieski, zaś wsparcia finansowego, oprócz królów Polski, udzielał mu także Ludwik XIV. Był autorem ponad 20 wielkich dzieł, a wyniki swych studiów i obserwacji drukował w swojej własnej drukarni. Stworzył podwaliny współczesnej astronomii i na stałe wpisał się w historię światowej nauki. W 2011 roku przypada czterechsetna rocznica Jego urodzin. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza."

  W całym kraju od początku roku realizowane są przedsięwzięcia mające na celu upamiętnienie tej jakże ważnej dla Polskiej nauki Postaci. Również Urzędów włącza się w obchodów Roku Heweliuszowskiego.

  Warto przypomnieć, że w Urzędowie żyją potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Pani Maria Hevelke - Matysiak oraz jej córka Pani Magdalena Hevelke - Matysiak, przechowują cenne pamiątki związane z ich sławnym przodkiem. W posiadaniu rodziny znajduje się sygnet rodowy z herbem Jana Heweliusza, drzewo genealogiczne rodu Hevelke, od pierwszej połowy XV wieku po czasy współczesne, reprinty dzieł gdańskiego astronoma: "Uranografia" i "Selenografia", oraz inne pamiątki rodzinne.


  Kiedy w roku 1994 powstało w Urzędowskim GOK-u Koło Miłośników Astronomii im Jana Heweliusza, patronat nad kołem objęła Pani Halina Hevelke - żona zasłużonego dla Urzędowa doktora medycyny Alojzego Hevelke, którego wojenne losy wygnańca, skierowały właśnie na Ziemię Urzędowską. To dzięki staraniom między innymi Pani Halinie Hevelke koło zakupiło pierwszy teleskop do obserwacji nieba, książki i inne pomoce naukowe. Żywo interesowała się postępem prac związanych z budową w GOK-u kopuły obserwacyjnej. Po jej śmierci współpracę z kołem kontynuuje córka, Pani Maria Hevelke - Matysiak oraz wnuczka, Pani Magdalena Hevelke - Matysiak, która pełniła funkcję prezesa Koła Miłośników Astronomii oraz była inicjatorką powstania w Urzędowie stacji bolidowej, rejestrującej jasne zjawiska meteorowe.

  W ramach obchodów Roku Heweliuszowskiego rodzina Państwa Hevelke i Koło Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza, 5 lutego br uczestniczyło w otwarciu wystawy poświęconej sławnemu astronomowi w Puławskim Ośrodku Kultury - "Dom Chemika". Na ekspozycje złożyły się przywiezione z Fromborka tablice z mapami gwiazdozbiorów, których autorem był Jan Heweliusz oraz wystawa "Jan Heweliusz - życie i dzieło" wykonana między innymi na podstawie materiałów udostępnionych jeszcze przez Panią Halinę Hewelke. Wykład "Jan Heweliusz - życie i działalność" wygłosił dr Henryk Brancewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z Krakowa.Zaćmienie słońca w Urzędowie


  4 stycznia 2011 roku mieliśmy możliwość podziwiania niecodziennego zjawiska jakim jest zaćmienie słońca. Co prawda nie było ono pełne, jednak i tak naprawdę powalające. Kulminacja nastąpiła około godziny 9:40. Zdjęcia wykonane aparatem CANON i przycięte do wielkości 640x480 macie przedstawione na poniższej prezentacji.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Strona główna | Obserwatorium | Jan Heweliusz | Historia KMA | Sprzęt | Galeria | Archiwum | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego